Teeniva juhi programm

Teeniva juhi ehk treeningu programm on neile rehabilitatsiooniprogrammi lõpetanuile, kes soovivad saada edasist koolitust taastusteenistuse alal ning veelgi enam – soovivad pühendada oma elu teiste aitamisele.

Selleks, et olla vastuvõetud juhi programmi, peab lõpetanul olema selge omapoolne soov ning küpsus juhi vastutuse võtmiseks.

Koolitatavalt eeldatakse toimetulekut oma eluga, kohast reageerimist ning samal ajal ka programmis osalevate inimeste abistamist.

See on praktiline koolitusprogramm, mis kestab umbes kümme kuud, mille ajal elatakse ja õpitakse Lootuse Külas. Omandatakse teadmisi, kuidas juhtida meeskonda, teenida ja treenida programmis olevaid mehi ja naisi, seda nii tunde läbi viies õppeklassides, kui ka neid erinevates tööpraktika lõikudes ja igapäevaelu erinevates olukordades juhtides. Igal treeningul oleval isikul on oma vastutusala, mida nad juhendaja abiga arendavad ja igapäevaselt juhivad.