Meist

Mis on Lootuse Küla?

Lootuse Küla on 2000. aastal piiskop Märt Vähi ja tema poja Andrew Vähi asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste – võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel.

Lootuse Küla taristu ja hoonetekompleksi rajamist Laitse lähistel alustati 2003. aastal. Enne 2000. aastat tegutseti paranduskodu Suurupi Sild nime all.

Lootuse Küla asub rajaja Märt Vähi poolt keskusele annetatud maadel (endised Vähi vanaisa maad), millel asus algselt vaid ilus mets ning jõgi. Tänaseks on siia rajatud teed, majad programmis osalejatele ja personalile, administratiiv- ja õppehoone, puidutööstus, vabatahtliku tuletõrjekomando depoo, veevarustuse süsteem, puurkaev, jm.
Lootuse Küla südameks on Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lootuse Küla kogudus. Lootuse Küla personalist saad lugeda lähemalt siit.

Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogramm ei ole kinnipidamisasutus, siia on tulnud inimesed oma vaba tahte alusel enda elu muutma. Ja nii nagu ütles üks meie puidutööstuse koostööpartneritest: „Imestan, et tööriistad ning muud vahendid ei ole teil luku taga. Isegi paljudes nn tavaasutustes on! Te tõesti muudate nende inimeste suhtumist ühiskonda, kaasinimestesse ja eelkõige iseendisse.“

Lootuse Küla igas tööharus juhatatakse nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast), julgustatakse taastama katkenud suhteid. Õpitakse üksteisele toetudes igapäevaselt töötama, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida siiani pole osatud teha.

Oluline on, et õpitakse vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldatakse ka suhted riiklike instantsidega.

Me ei suuda muuta küll minevikku, kuid saame võimaldada tervenemist ning seeläbi abivajajate edasist normaalset elu ühiskonnas. Õpitakse üksteist toetama ja abistama ning seeläbi tekib ka tulevikulootus ja arusaam, et mu elul on eesmärk. Loe programmist täpsemalt.

Programmi läbinutest on tänaseni kaineks jäänud 69%. Loe statistikast lähemalt.

Oma kogemuste põhjal oleme tulnud järeldusele, et sõltuvusest saab vabaneda ainult sellekohase kindla isikliku soovi olemasolul ja Jumalaga isikliku suhte loomise läbi.

Meie eesmärgiks on:

  • ANDA alkoholi- ja narkosõltlastele ning nende lähedastele LOOTUST.
  • TOETADA neid HOOLIVA PEREKONDLIKU KESKKONNAGA ning OLLA sõltlastele EESKUJUKS praktilise tööeetika õpetamise ja pereväärtuste näitlikustamisega.
  • KASVATADA teeniva juhi programmis UUSI LIIDREID ning saata neid välja abivajajate juurde.
  • OLLA julgustavaks EESKUJUKS samasuguste KESKUSTE RAJAMISEL ja väljaarendamisel nii Eestis kui ka teistes riikides.

Toeta Lootuse Küla!

Loe annetamisest enam.