Tunnustus ja koostöö

Läbi aastate on Lootuse Küla meeskonda ja meeskonna liikmeid tunnustatud erinevate nimetuste, autasude, aukirjadega ning erinevad organisatsioonid on võtnud meid oma liikmeks ja teevad meiega koostööd.

Oleme selle eest väga tänulikud. Ja mitte seepärast, et saime autasu, vaid seetõttu, et meid ja meie tööd pannakse tähele. Seega pannakse tähele ka abivajajaid ja nende perekondi ning seeläbi saame pakkuda veelgi enam abi.

28. novembril 2019 toimus Arvo Pärdi keskuses Harjumaa aasta tegija tunnustussündmus. Harjumaa Turvalisuse nõukogu poolt tunnistati parimaks siseturvalisusse panustavaks organisatsiooniks Lootuse küla.

Vabaühenduste Liit tunnistas MTÜ Lootuse Küla 2018. aasta vabaühenduseks.

2017. aasta 23. novembril valiti MTÜ Lootuse Küla Harjumaa kodanikualgatuse aastategijaks.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on 2017-03-01-2413-1-743x1024.jpg


2017. aasta veebruari kuus tunnustas siseminister Andres Anvelt Kibuna vabatahtlikut päästekomandot 2016. aasta parima vabatahtliku päästekomando tänukirjaga.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Jaroslavi-tunnustus-1.jpg

2016. aasta novembris tunnustas Päästeamet MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi vabatahtlikku päästjat Jaroslav Dudtšenkot tunnustusmärgiga tehtud ennetustööde eest.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Karskusliidu-tunnustus-1.jpg

2015. aasta veebruaris valis Eesti Karskusliit 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on kirikutenoukogu-1.jpg

2015. aasta veebruaris toimunud Eesti vanglate vaimulike teenistuse 25. aastapäeval tunnustati piiskop emeeritus Märt Vähit Eesti Kirikute Nõukogu tänukirjaga mõjuka panuse eest Eesti kriminaaltöö arengusse.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Tunnustus-3.jpg

2014. aasta septembris, Eesti organiseeritud tuletõrje 95. aastapäeval, tunnustasid siseminister ja Päästeameti peadirektor MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaliiget ja vabatahtlikku päästjat Viljam Borissenkot Päästeteenistuse Medaliga.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on medal-1-1024x768.jpg

2014. aastal tunnustas Eesti Vabariigi President piiskop-emeeritus Märt Vähit Punase Risti III kategooria märgiga.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Viljam-aasta-vaimulik-1-768x1024.jpg

2013. aastal valiti Lootuse Küla koguduse diakon, Lootuse Küla tegevjuht Viljam Borissenko Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Aasta Vaimulikuks

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on teeneterist-1.jpg

2010. aastal sai piiskop emeeritus, Lootuse Küla asutaja Märt Vähi kodanikualgatuse ja tunnustustvääriva panuse eest sotsiaalvaldkonnas maavanemalt Harju teenetemärgi.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on aadu-luukas-1.jpg

2010. aasta lõpus esitati piiskop emeeritus Märt Vähi Aadu Luukase Missioonipreemia nominendiks.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on scann4-1.jpg

Aastal 2010 nimetati Lootuse Küla Kernu Valla parimaks sotsiaalseks ettevõtjaks.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on tunnustus-2.jpg

2009. aastal sai Lootuse Küla Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia sotsiaaltöö vallas.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Top-3-1.jpg

Aastast 2007 kuulume Vanglatöö Evangelistide Koalitsiooni.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Scan0001-1-1.jpg

2006. aastal, Eesti Politsei 85. aastapäeval, anti Lootuse Külale üle tänukiri Põhja Politseiprefektuurilt hea koostöö eest.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on eestimaa-uhkus-1.jpg

2005. aastal pälvis piiskop emeeritus Märt Vähi TV3 poolt väljaantava “Eestimaa uhkuse” autasu.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Top-2-1.jpg

2005. aastal võeti Lootuse Küla rahvusvahelise vägivalla ja sõltuvuse vastase koalitsiooni ISAAC liikmeks.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Scan0002-1-1.jpg

Sertifikaat koostöö kohta Kanada Apostliku Nelipühi Kirikuga.