Narko

narko

Narko sõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel – need on Lootuse Küla programmi põhi eesmärgid. Rehabilitatsiooniprogramm ei ole kinnipidamisasutus, siia tulevad inimesed oma vaba tahte alusel enda elu muutma.

Loe Lootuse Külastpersonalist lähemalt ja vaata programmi tutvustavat videot

Lootuse Küla statsionaarses 10–12 kuud kestvas narko võõrutus- ja rehabilitatsiooniprogrammis nii meestele kui ka naistele tagatakse toitlustamine kolm korda päevas, elukoht, riietus ning psühholoogiline ja vaimulik abi. Rehabilitatsiooniprogramm koosneb õppetööst, kodustest ülesannetest, kohustustest, vastutusest, suhtlemisest, tööteraapiast ja osalemisest teistes küla eluks vajalikes töödes.

Programmi jooksul juhatatakse osalejat nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast) ning julgustatakse taastama katkenud suhteid. Mehed ja naised õpivad üksteisele toetudes igapäevaselt tööd tegema, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida nad siiani pole võib-olla osanud teha.

Oluline on, et programmis osalejad õpivad vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldavad ka suhted riiklike instantsidega.
Me ei suuda muuta küll minevikku, kuid saame võimaldada tervenemist ning seeläbi programmis osalejatele edasist normaalset elu ühiskonnas.
Narko võõrutus programmi läbinutest on tänaseni kaineks jäänud 67%. Loe statistikast lähemalt.

Narko

Oma kogemuste põhjal oleme tulnud järeldusele, et NARKO SÕLTUVUSEST SAAB VABANEDA AINULT SELLEKOHASE KINDLA ISIKLIKU SOOVI OLEMASOLUL JA JUMALAGA ISIKLIKU SUHTE LOOMISE LÄBI. Meie saame vaid kaasa aidata ja ergutada muutustele inimese elus, kuid peamise töö peab ikka ise ära tegema ja neid muutusi soovima.

Lootuse Küla programm on kristlik programm, mis põhineb Piibellikel alustel.

Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammi võib tinglikult jagada neljaks osaks:

Programmi sisenemise faas kestab umbes neli nädalat ja see on sissejuhatuseks programmiga liitunule. Sel ajal sõltlane kaineneb (kui on eelnenud pikaajaline tarbimine), hakkab märkama elu ja selle korraldust enda ümber ning harjuma Lootuse Küla elurütmiga.

Kohe, kui uus inimene liitub programmiga hakkab ta täieõiguslikult kaasa tegema kõiges meie päevakavas sisalduvas. Õppetöö, tööpraktika, kohustused, enda eest hoolitsemine – siin ei ole järelandmisi.

Aastatepikkune kogemus näitab, et pea 50% programmiga liitunud meestest ja naistest lahkub esimesel kuul, sest neil on raske harjuda režiimiga ning töötada, õppida ja täita kohustusi. Sellepärast programmiga liitunud saavad enam personaalset õpet ja lähenemist, kus töötajad aitavad neil iseendid mõista ning oma sisemised võitlused võita. Samuti on kohe esimesel nädalal igale uuele osalejale määratud n.ö. vanem vend või õde juba kauem programmis olnute hulgast. Vanem vend ja õde aitab uustulnukal mõista igapäevaelu reegleid ning juhatada uut abivajajat õigete valikute tegemisel.

Meie narko rehabilitatsioonist meedias

Läbi aastate on mitmedki meediaväljaanded kajastanud meie tegemisi. Oleme tänulikud iga loo eest, sest just nii jõuab info paremini abivajajateni. Tihti küsides programmi tulijatelt, kust saite infot Lootuse Küla kohta, on vastuseks: lugesin seda artiklit või kuulsin-vaatasin telekast-raadiost.

Narko sõltuvusest saab vabaneda!

Narko sõltuvusest saab vabaneda ainult sellekohase kindla isikliku soovi olemasolul ja Jumalaga isikliku suhte loomise läbi.

Vaata tunnistusi

Tutvu meie külast läbi käinud ja alkoravi saanud meestega

Желаете услышать поразительные свидетельства из Посёлка надежды?

Присоединитесь к нашим новостным письмам, чтобы слышать поразительные истории.